Василь Костицький

Доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, Посол миру, президент Міжнародної екологічної академії.

Народився у 1956 році. Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та інженерно-економічний факультет Львівського лісотехнічного університету імені Петра Погребняка, дворічний курс психології і педагогіки вищої школи у Львівському університеті, аспірантуру в Інституті держави і права Академії наук у Москві та курс екологічного менеджменту в Міжнародній академії довкілля (місто Женева). Має значний досвід державницької діяльності, народний депутат України І, ІІ, ІІІ скликань, був головою підкомітету Комітету правової політики і судово-правової реформи, секретарем комітету у закордонних справах Верховної Ради України, працював у різні роки заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України, заступником Міністра фінансів України, першим заступником голови Державної судової адміністрації. Відомий за межами України як вчений та державний діяч, був Старшим радником від України у Європейській економічній комісії ООН (місто Женева), членом Парламентської Асамблеї Ради Європи та тривалий час – віце-президентом Групи християнських демократів і народної партії у Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Має значний досвід організаторської роботи у галузі освіти та науки, очолював Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, працював директором юридичного інституту Національного авіаційного інституту та директором Науково-дослідного центру Державної податкової служби, Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи. Зараз – Голова Наглядової ради Державного університету інфраструктури і технологій. Усі роки роботи на керівних посадах у державних органах та у науково-освітніх установах веде активну наукову діяльність. Сформулював основні положення теолого-соціологічного розуміння права та нову модель розподілу влади, підготував проект нової редакції Конституції України. Обраний почесним професором Запорізького національного університету, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Класичного приватного університету (м. Запоріжжя). Під його керівництвом захищено ряд кандидатських та докторських дисертацій.

Ним написано та опубліковано більше 400 наукових праць, серед яких 35 індивідуальних і колективних монографій, 18 підручників і навчальних посібників, майже 40 брошур, у співавторстві кілька коментарів до Конституції та законодавства України. Василь Костицький – автор більше 200 проектів законів, більшість з яких були ухвалені у Верховній Раді України. Серед них закони про охорону навколишнього природного середовища, про судовий устрій, про Вищу Раду юстиції, про Конституційний суд України, про захист прав власників, про свободу віросповідання. Слід виділити його участь у роботі над проектом Конституції України 1996 року.

Нагороди: почесне звання «Заслужений юрист України», Подяка Президента України, Грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Кабінету міністрів України, ордени «За заслуги» ІІІ ступеня та ІІ ступеня, ряд нагород церков, у тому числі нагороди повного кавалера ордена святого князя Володимира, Грамота Папи Римського. Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2017 рік) за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти.

Основні праці: монографії: «Закон перманентної концентрації капіталу: економічна історія та українські реалії» (К.: 2002, 248 с.), «Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні)» (К.: 2004, 772 с.), «Соціологія права (науково-теоретична спадщина Євгена Ерліха і проблеми розвитку сучасної науки)» (К.: 2016, 256 с.) у співавт.); підручники і навчальні посібники: «Парламентаризм та законотворення: вибрані лекції (К.: 2017, 498 с.) «Екологічне право України» (Кн. І – 2013, 360 с., Кн. ІІ – 2014, 363 с.); брошури: «Економічний патріотизм як складова національної ідеї» (К.: 2004, 64 с.), «Теорія розподілу влади: громадянське суспільство і держава в епоху глобалізації» (2011, 63 с.) та інші.