Про форум

Харківський міжнародний юридичний форум було засновано у 2017 як відкриту міжнародну платформу для обговорення  проблем, найбільш актуальних для світової юридичної спільноти

Місія Форуму

Залучення провідних фахівців та експертів з різних країн до прозорого і відкритого діалогу з метою вироблення спільних підходів до вирішення актуальних юридичних проблем в контексті глобалізації та усунення правових бар’єрів світового сталого розвитку.

Завдання

  • Сформувати модель постійної взаємодії академічної спільноти, громадських об’єднань, бізнесу та влади з найбільш актуальних питань юридичної науки та практики в умовах глобалізаційних викликів
  • Визначити пріоритетні напрями  роботи у сфері модернізації наукових досліджень
  • Забезпечити запровадження новітніх передових технологій вищої школи та дослідницької діяльності
  • Закріпити за Форумом статус центру міжнародного співробітництва у сфері правознавства