В’ячеслав Олещенко

Старший науковий співробітник відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права, директор Науково-дослідного центру енергетичного, ядерного та природоресурсного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, кандидат географічних наук, доцент, заслужений юрист України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, в. о. Президента Всеукраїнської громадської організації «Українське географічне товариство».

Здобув вищу освіту у Київському державному університеті імені Т.  Г. Шевченка (географічний факультет, 1975), Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (1996). Навчався, стажувався, займався дослідницькою діяльністю у Оксфордському, Кембриджському, Де-Монфортському університетах (Велика Британія), Академії освітнього розвитку (США), секретаріатах ООН, Ради Європи, Єврокомісій, ОЕСР.

Тривалий час працював у вищих органах державної влади України, поєднуючи державну службу з науковою, викладацькою та громадською діяльністю, займався питаннями організації та правового забезпечення державної влади, місцевого самоврядування, територіального устрою, державної служби, екологічної та регіональної політики, адаптації законодавства України до права ЄС, збереження природного різноманіття, розвитку наукової та науково-технічної діяльності, просторового планування. Є розробником чи учасником розроблення багатьох законопроектів з цих та інших питань. Брав участь у роботі багатьох комісій, рад, робочих груп, що утворювались Президентом України, Урядом, у підготовці відповідних міжнародних угод, а також у міжнародних наукових та інших проектах Всесвітнього банку, Глобального екологічного форуму, чимало років представляв Україну у робочих, експертних органах ЄЕК ООН, Ради Європи.

Автор, співавтор більш як 150 друкованих наукових праць, серед яких 22 монографії, довідники, коментарі до законів, підручники. Один з ініціаторів та учасників підготовки та видання «Національного атласу України» (2007), науковий консультант «Української географічної енциклопедії» (у 3-х томах, 1989-1993), інших енциклопедичних видань.