Тетяна Ковальчук

Завідувачка кафедри екологічного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Тетяна Ковальчук працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  з 1991 року.  В 1996 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Правові питання забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування» ( спеціальність 12.00.06),  у 2000 році їй присвоєно вчене звання доцента. Паралельно з науково-педагогічною діяльністю виконувала організаційно-управлінські функції на посадах заступника декана юридичного факультету з наукової роботи, в. о. завідувача кафедри трудового, земельного та екологічного права, керівника Центру досліджень проблем прав людини юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Має навички в розробці  законопроектів, проекту Аграрного кодексу, підготовці підзаконних актів, організації та проведення засідань спеціалізованої  вченої ради по захисту дисертацій. Є автором понад 170 наукових та навчально-методичних праць. На сьогодні Тетяна Ковальчук  бере участь у грантовому проекті Національного фонду досліджень України (2020 – 2021 роки) на тему «Правова модель соціально-екологічної безпекової доктрини України».

Сфера наукових інтересів: екологічне право України; право екологічної безпеки; еколого-правові проблеми у сфері енергетики; земельне право України; правове регулювання безпеки харчових продуктів.