ключові спікери та почесні гості

Любомир Зіняк

Завідувач науково-дослідної лабораторії Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук.

Володимир Мірненко

Директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України. Доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Станіслав Погребняк

Доктор юридичних наук, професор кафедри прав людини та юридичної методології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, т.в.о. завідувача кафедри прав людини та юридичної методології.  

Сергій Рабінович

Професор, д.ю.н., професор кафедри конституційного права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Сергій Мельник

Начальник Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Доктор юридичних наук, доцент. Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі освіти.

Євген Стрельцов

Доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, вчений секретар Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», член Робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи.

Борис Розовський

Професор, д.ю.н., завідуючий кафедрою правознавства Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, провідний науковий співробітник Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України”, заслужений юрист України.