Євген Стрельцов

Доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, вчений секретар Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», член Робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи.