Борис Розовський

Професор, д.ю.н., завідуючий кафедрою правознавства Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, провідний науковий співробітник Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України”, заслужений юрист України.