Наталя Малишева

Докторка юридичних наук, професорка, академік НАПрН України, завідувачка відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України.
Сфера наукових інтересів: національне та міжнародне екологічне право; національне та міжнародне космічне право; європейське право; порівняльне правознавство. Авторка більше 500 наукових робіт з вказаних галузей права: індивідуальних та колективних монографій (в тому числі виданих за кордоном), статей в наукових журналах і збірниках, енциклопедичних видань, коментарів національного законодавства та актів міжнародного права. Брала участь в розробленні значної кількості законів та інших нормативно-правових актів України, а також у складі міжнародних творчих колективів – актів міжнародного права з питань охорони навколишнього середовища та дослідження і використання космічного простору. Неодноразово запрошувалась в якості асоційованого професора в університети Франції, Бельгії, Швейцарії. Багаторазовий член делегації України в Комітеті ООН з мирного використання космічного простору та його Юридичному підкомітеті, а також Комітеті ООН про цивільну відповідальність за ядерну шкоду. Заслужений юрист України (з 1992 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики Міжнародної астронавтичної федерації. Керівник Комітету з космічної політики і права Української асоціації високотехнологічних підприємств “Космос”, а також член Ради з космічних досліджень НАН України.