Євгенія Копиця

Кандидат юридичних наук, доцент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна), науковий співробітник Університету Генуї, Італія, та запрошений науковий співробітник юридичного факультету Оксфордського університету. Спираючись на досвід у сфері екологічного, енергетичного та кліматичного права, вона досліджує, як забезпечити перехід до нульового рівня викидів в умовах війни, що триває в Україні.

Вона є співавтором кількох підручників, монографій та навчальних посібників, а також автором понад 20 статей з екологічного та енергетичного права, пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них в рамках українського, європейського та міжнародного права. Викладала в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (Україна), Університеті Миколаса Ромеріса (Литва), Університеті Генуї (Італія) та Університеті Жирони (Іспанія). Викладала курси “Екологічне право України”, “Міжнародне екологічне право та право ЄС”, “Нормативне регулювання зміни клімату”.

Вона є заступником головного редактора міжнародного журналу “Journal of Environmental Law & Policy” та членом редакційної колегії міжнародного журналу “Grassroots Journal of Natural Resources”. Вона проводила дослідження у провідних науково-дослідних установах та університетах Німеччини, Великобританії, Італії, Польщі та Фінляндії.