Адам Лазовський

Доктор права, професор права Європейського Союзу Школи права Вестмінстерського університету (Велика Британія).

У період з 1999 по 2003 рік читав лекції у Варшавському університеті. Протягом наступних двох років працював старшим науковим співробітником європейського права в T.M.C. Інституту Ассер (Гаага). Його наукові інтереси пов’язані з правом Європейського Союзу, а також міжнародним публічним правом. Дослідження д-ра Лазовського були опубліковані в низці книжок, наукових статей, публікацій у редагованих томах і конференційних робіт. Його роботи часто цитують польські суди, включаючи Верховний Суд і Вищий адміністративний суд.

З 1999 року д-р Лазовський активно брав участь у різноманітних тренінгових програмах ЄС, зокрема, у Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччині та Естонії. Протягом останніх років викладає гостьові лекції в Університеті Суррея, Університеті Сассексу, Університеті Лестера, Університеті Роттердаму, Варшавському університеті, Університеті Тарту, Університеті Лібре де Брюссель, Європейській юридичній академії (ЕРА) у Трірі, Загребському університеті, Люксембурзькому університеті, Базельському університеті.

Адам Лазовский

Доктор права, профессор права Европейского Союза Школы права Вестминстерского университета (Великобритания).

В период с 1999 по 2003 год читал лекции в Варшавском университете. В течение следующих двух лет работал старшим научным сотрудником в области европейского права в Т.М.С. Института Ассер (Гаага). Его научные интересы связаны с правом Европейского Союза, а также международным публичным правом. Его исследования были опубликованы в ряде книг, научных статей, статей в редактированных томах и конференционных работах. Его труды часто цитируют польские суды, включая Верховный Суд и Высший административный суд.

С 1999 года д-р Лазовский активно принимал участие в различных тренинговых программах ЕС, в частности, в Польше, Болгарии, Румынии, Словакии и Эстонии. В последние годы читает гостевые лекции в Университете Суррея, Университете Сассекса, Университете Лестера, Университете Роттердама, Варшавском университете, Университете Тарту, Университете Либре де Брюссель, Европейской юридической академии (EPA) в Трире, Загребском университете, Люксембургском университете, Базельском университете.