Міжнародні стандарти цивільного судочинства: виклики воєнного часу та адаптація до законодавства ЄС

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

Організатори:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

 

“Access to Justice in Eastern Europe”

 

у кооперації із:

 

Міжнародні стандарти доступності правосуддя та справедливого судового розгляду мають велике значення в умовах кризи, спричиненої триваючою війною в Україні, особливо враховуючи міжнародні зобов’язання України відповідно до п. 1 ст. 6 Європейської конвенції з прав людини та отриманого Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Наразі українська судова система стикається з низкою викликів організаційного та процедурного характеру, таких як: зміна територіальної юрисдикції та переміщення судів і суддів; передача справ з одного суду до іншого; утруднення реалізації права бути почутим для внутрішньо переміщених осіб; практичні перешкоди для отримання безоплатної правової допомоги; затягування розгляду справ; забезпечення сталого доступу до Державного реєстру судових рішень та останньої практики Верховного Суду; труднощі, що виникають при провадженні судового розгляду в різних категоріях справ (справи про усиновлення, справи за участю присяжних тощо), а також поява нових категорій справ, пов’язаних з військовою агресією та можливістю зняття імунітету з Російської Федерації тощо. Дискусійна панель, організована Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого у партнерстві з юридичним виданням «Access to Justice in Eastern Europe», має на меті створити майданчик для плідного фахового обговорення практичних викликів для цивільного судочинства під час війни та подальшого розвитку сфери цивільного правосуддя з точки зору міжнародних стандартів належної процедури з урахуванням необхідності подальшої адаптації українського законодавства до законодавства ЄС.

“Access to Justice in Eastern Europe” (AJEE) –  український рецензований журнал з відкритим доступом, що індексується у відомих наукометричних базах даних. AJEE внесено до баз даних Web of Science Core Collection, Emerging Source Citation Index. AJEE індексується в Scopus Elsevier  з 2021 року. AJEE також внесено до списку журналів з відкритим доступом (DOAJ), ERIH Plus, UlrichWeb, HeinOnline

Війна в Україні стала подією світового значення: наслідки цієї війни будуть нести майбутні покоління європейців, які зараз через неї страждають. Мільйони українців переїхали до країн ЄС та за кордон, залишивши свої домівки та майно. Багато людей стали жертвами військових злочинів. Усе це має стати основою для переосмислення доступу до правосуддя як концепції, а також нашої системи запобігання подібним конфліктам у майбутньому. Зважаючи на це, в AJEE було створено можливості для регулярних публікацій наукових товариств, наукових установ і наукових спільнот, а також для окремих осіб, які займаються дослідженням зазначених питань. У зв’язку з цим ми хочемо оголосити про спеціальну тему в межах публікаційної активності AJEE «Доступ до правосуддя в умовах війни», яким керують д-р Оксана Угриновська та проф. Юрій Притика. Ця можливість надає авторам і читачам широкий спектр матеріалів і актуальних результатів для подальших досліджень, зокрема нотатки, звіти, проміжні результати досліджень та узагальнення даних і, звісно, ​​«Нотатки з форуму реформ», пов’язані з війною в Україні. Ми дуже вітаємо публікації, пов’язані з реформами правосуддя під час війни та післявоєнним розвитком.

 

Повна програма заходу

4 жовтня 2022 року
10.00 - 15.00
Онлайн
Реєстрація учасників на захід у форматі Zoom
Безкоштовно

СПІКЕРИ

Вячеслав Комаров

Професор кафедри цивільної юстиції та адвокатури, академік Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, перший президент Асоціації українських юридичних шкіл. Автор понад 150 наукових робіт, головними напрямками наукових досліджень якого є теоретичні проблеми цивільного процесу, господарського судочинства, нотаріату та міжнародного комерційного арбітражу.

Тетяна Цувіна

Докторка юридичних наук, доцентка кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, керівниця Центру медіації та альтернативного вирішення спорів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кваліфікований юрист, який спеціалізується в галузі цивільного процесу та альтернативних способів вирішення спорів (ADR), має науковий та практичний досвід, у тому числі адвокатської та медіаторської практики. Публікації […]

Тема виступу: ''Право на справедливий судовий розгляд в Україні: виклики воєнного часу''

Ірина Ізарова

Українська науковець, юристка, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, головна редакторка провідного юридичного видання «Access to Justice in Eastern Europe». Сфера наукових інтересів: цивільний процес, доступ до правосуддя, міжнародний цивільний процес, європейський цивільний процес, порівняльний цивільний процес, міжнародне приватне право, судоустрій, електронне судочинство, ADR, ODR. Організатор міжнародних проектів в тому числі: 2021-2022 українсько-австрійський проект “Strengthening […]

Тема виступу: ''На шляху до сталого правосуддя в цивільних справах''

Корнеліс Ремко Ван Рі

Кафедра європейської правової історії та порівняльного цивільного процесу, Маастрихтський університет, юридичний факультет. Директор програми «Основи та принципи цивільного процесу в Європі» Дослідницької школи Ius Commune. Координатор науково-дослідницького проекту щодо доступу до вищих судів у Китаї та Європі, спонсорованого Китайсько-європейською школою права (2013-2015). Координатор дослідницького проекту з історії центральних судів у Європі та Америці, спонсорованого Gerda […]

Тема виступу: ''Європейські стандарти цивільного судочинства''

Елізабетта Сільвестрі

Доцент кафедри порівняльного цивільного процесу Школи права Університету Павії, Павія, Італія, професор вищої юридичної англійської мови. Членкиня Робочої групи з підготовки Модельних Європейських правил цивільного процесу ELI-Unidroit. Співавтор регіональної доповіді з континентальної Західної Європи для Першого міжнародного колоквіуму з цивільно-процесуального права, мЛунд, Швеція, червень 1985 р. Тема: «Тенденції у виконанні негрошових рішень і наказів». Автор […]

Йоанна Муха

Йоанна Муха – габілітований доктор і професор кафедри цивільного судочинства факультету права та адміністрації Університету Адама Міцкевича в Познані та керівник аспірантури з права реструктуризації та банкрутства в AMU. Професор Муха очолює Центр підтримки медіації на факультеті права та адміністрації AMU та керує дослідницьким проектом “Імплементація принципу найкращих інтересів дитини в медіації у справах, пов’язаних […]

Тема виступу: ''Діти в медіації: передовий досвід та дослідження в Польщі''

Юрій Притика

Доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного процесу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, Заслужений юрист України. Арбітр та Член Президії Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Професор Притика є знаним фахівцем у сфері цивільного процесу та автором багатьох праць із актуальних питань науки цивільного процесуального права, альтернативних способів вирішення […]

Тема виступу: ''Функціонування Міжнародного комерційного арбітражу в Україні в умовах війни''

Оксана Хотинська-Нор

Докторка юридичних наук, професорка кафедри, завідувачка кафедри нотаріального, виконавчогo процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Професорка Хотинська-Нор є членкинею Комісії з питань правової реформи при Президентові України та членкинею Національної ради з відновлення України від наслідків війни. Працює членкинею Науково-консультативної ради при Голові Верховної Ради України.

Тема виступу: ''Організація роботи судів в умовах війни''

Дмитро Луспеник

Секретар Пленуму Верховного Суду, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент.

Тема виступу: ''Цивільний процес в умовах воєнного стану''

Наталія Сакара

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, кандидат юридичних наук, доцент.  

Тема виступу: ''Діджиталізація цивільного судочинства та забезпечення права на доступ до правосуддя в умовах воєнного стану''

Богдан Карнаух

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, спів-директор спільної магістерської програми “European and International Business Law”. Автор понад 80 наукових публікацій, серед яких монографії, науково-практичні коментарі до Цивільного кодексу України, статті в зарубіжних і вітчизняних фахових виданнях. Сфера наукових інтересів – договірне та деліктне право. У жовтні 2020 […]

Тема виступу: ''Доступ до суду і юрисдикційний імунітет держави в умовах російсько-української війни''

Оксана Угриновська

Доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського університету, кандидат юридичних наук. Близько 50 праць, зокрема Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу (К., 2006; X., 2010; зі співавт.); Провадження у справах, що виникають з публічно-правових відносин (Львів, 2004; зі співавт.); Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин (Львів, 2004; зі співавт.); Науково-практичний коментар до […]

Тема виступу: ''Встановлення юридичних фактів в цивільному судочинстві: виклик в умовах військової агресії проти України''

МОДЕРАТОРИ

Тетяна Цувіна

Докторка юридичних наук, доцентка кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, керівниця Центру медіації та альтернативного вирішення спорів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кваліфікований юрист, який спеціалізується в галузі цивільного процесу та альтернативних способів вирішення спорів (ADR), має науковий та практичний досвід, у тому числі адвокатської та медіаторської практики. Публікації […]

Ірина Ізарова

Українська науковець, юристка, професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, головна редакторка провідного юридичного видання «Access to Justice in Eastern Europe». Сфера наукових інтересів: цивільний процес, доступ до правосуддя, міжнародний цивільний процес, європейський цивільний процес, порівняльний цивільний процес, міжнародне приватне право, судоустрій, електронне судочинство, ADR, ODR. Організатор міжнародних проектів в тому числі: 2021-2022 українсько-австрійський проект “Strengthening […]

Заповніть форму для завершення реєстрації

  Form is deprecated, please contact the webmaster to upgrade this form.

  Дякуємо за реєстрацію!

  Шановний/-a колего!

  Дякуємо за реєстрацію на сайті VI Харківського міжнародного юридичного форуму. Будемо раді Вашій участі та чекаємо на зустріч у жовтні!

  Протягом тижня Ви отримаєте повідомлення на вказану адресу електронної пошти з офіційним запрошенням та додатковою інформацією.

  З повагою,
  Співголова оргкомітету Форуму
  Ректор НЮУ імені Ярослава Мудрого
  А.П. Гетьман