Валерій Бакал

До січня 2020 року працював заступником голови Державного агентства з питань електронного управління України. Агентство брало безпосередню участь у розробці ключових областей електронного управління, таких як розвиток електронних послуг, національна програма інформатизації, відкриті дані, документообіг та цифрова трансформація. Саме агентство стало підґрунтям для створення Міністерства цифрової трансформації України.

Працюючи в Агентстві, координував роботу в напрямку створень державних систем приклад – система інтероперабельності TREMBITA, запровадження електронних сервісів, оновлення національного порталу відкритих даних, стандартизація документообігу в органах виконавчої влади. Для забезпечення безперебійної реалізації цих проектів відповідав за координацію між урядовими структурами, органами державного управління, проектами міжнародної технічної допомоги та іншими зацікавленими сторонами.