Сергій Пролеєв

Доктор філософських наук, професор, завідувач відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України.