Олексій Піддубний

Професор, д.ю.н., завідувач кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування. 

Дата та місце народження 23. 05. 1979 р. н., м. Київ. Освіта Закінчив КНУ імені Тараса Шевченка, 2001 р. Магістр права. Лауреат Премії Ярослава Мудрого НАПрН України та Юридичної академії імені Ярослава Мудрого (2011), лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2014). Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю – 2004 р. Стаж науково-педагогічної діяльності в НУБіП 17 років. Є співавтором навчального посібника «Адміністративна юрисдикція в АПК» підручника «Адміністративна юрисдикція в АПК», підручника «Аграрне право України», підручника «Ветеринарне право України» з грифами МОН.  Має понад 100 публікацій, в т.ч. у міжнародних наукометричних базах. Регулярно бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях правників, H-індекс  SCOPUS 3, під науковим керівництвом захищено сім кандидатів юридичних наук. 

Сфера інтересів: адміністративне право, правове регулювання біотехнологій, природоресурсне право.