Олександр Петришин

Президент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри теорії та філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.