Наталія Гуторова

Доктор юридичних наук, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України, членкиня робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України.