Микола Карчевський

д.ю.н., професор, т.в.о. ректора Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Тема виступу –  «Агентне моделювання – нові можливості дослідження злочинності»