Сергій Максимов

Доктор юридичних наук, професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.