Юрій Баулін

Доктор юридичних наук, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України, голова робочої групи з питань розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України.