Юлія Власенко

К. ю. н. доцент, доцент кафедри екологічного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Юлія Власенко має педагогічний стаж роботи 13 років, з них 5 років на посаді доцента кафедри екологічного права. Загалом, вона є автором понад 70 публікацій, з них понад 60 наукового характеру, в тому числі 5 монографій у співавторстві та 4 статті у фаховому виданні, що індексується у науко-метричній базі Scopus та Web of Sciensе.

Області професійних інтересів: Екологічне право, Проблеми формування та реалізації екологічної політики України та світу, Право екологічної безпеки, Міжнародне екологічне право, Екологічне право ЄС та адаптація екологічного законодавства України до законодавства ЄС, Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян тощо.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 на тему: «Оптимізація законодавства України в сфері забезпечення екологічної безпеки (3 березня 2010 рік).