Ілля Каракаш

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія», Заслужений юрист України.

Має низку публікацій із запропонованого напряму виступу, зокрема:

  1. Щодо правового забезпечення реалізації концепції сталого екологічного розвитку України. // Зб. Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності і права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13 квітня 2012 року). Том 2. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 701-703;
  2. Родові поселення як напрям сталого розвитку сільських територій. // Зб. Правові та інституціональні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 травня 2015 року) у двох томах. Том І. – Одеса, «Юридична література», 2015. – С. 611-613;
  3. Щодо концептуальних засад сталого розвитку екологічних відносин. // Зб. Теоретичні та практичні аспекти реалізації екологічного, земельного, аграрного права в умовах сталого розвитку України: матеріали «круглого столу» (м. Харків 2 грудня 2016 року). / За заг. ред. А.П. Гетьмана. – Харків, Право, 2016. – 328 с. – С. 109-112;
  4. Сучасні тенденції в дослідженні проблем правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. / Рецензія на монографію Курман Т.В. «Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва: проблеми правового забезпечення». – Харків: 2018. – 376 с. // Підприємництво, господарство і право: загальноукраїнський науково-практичний господарсько-правовий журна. – 2019. – № 1.– С. 154-155;
  5. Правооб’єктність природних складових за кодифікованим природноресурсовим законодавством. // Зб. Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 29 листопада 2019 року). – Київ: НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. – 130 с. – С. 25-29.