Галина Балюк

Доктор юридичних наук, професор, професор  кафедри екологічного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Заслужений юрист України, Відмінник освіти України.

Балюк Галина Іванівна працює в Київському  національному університеті імені Тараса Шевченка з вересня 1987 року. У 1987 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Взаимосвязь правовой культуры и социалистической демократии» (спеціальність 12.00.01), у 1991 р. присвоєно вчене звання доцента.  У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми формування та становлення ядерного права України» (спеціальності 12.00.01 та 12.00.06).

Вчене звання професора присвоєно у 2002 р. Обрана членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України) у 2009 р. Є автором понад 350 наукових та навчально-методичних праць. Досвід практичної роботи за спеціальністю: арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України; арбітр Вільнюського Міжнародного комерційного арбітражу (Республіка Литва); член ред. колегії Вісника “Юридичні науки” Київського національного університету імені Тараса Шевченка; член Української асоціації міжнародного права;член ред. колегії “Екологічне право України” науково-практичний журнал. Наукове консультування установ : член Національної комісії з радіаційного захисту населення України; науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань паливо-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

Організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультет/відділення (наукової установи) філії кафедри: член Наукової громадської ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка; член науково-методичної комісії юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; науковий консультант Комітету Верховної Ради України з питань паливо-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; арбітр Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України; арбітр Вільнюського Міжнародного комерційного арбітражу (Республіка Литва); член ред. колегії Вісника “Юридичні науки” Київського національного університету імені Тараса Шевченка; член Української асоціації міжнародного права; член ред. колегії “Екологічне право України” науково-практичний журнал.

На сьогодні Галина Іванівна Балюк бере участь у грантовому проекті Національного фонду досліджень України (2020 – 2021 роки) на тему «Правова модель соціально-екологічної безпекової доктрини України».

Сфера наукових інтересів: теорія держави і права; екологічне право; право екологічної безпеки; ядерне право; цивільне право; господарське право; міжнародне публічне і приватне право; міжнародний арбітраж