КРУГЛИЙ СТІЛ

Відповідальність бізнесу у сфері прав людини: досвід країн Вишеградської четвірки для України

 


Круглий стіл проводився за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду
та та Королівства Нідерландів

Партнери проекту:
Факультет права і управління, Варшавський університет
SME SPOLU
Дослідницький центр Асоціації словацької зовнішньої політики
Чеський інститут інформаційної безпеки
Університет Миколаса Ромеріса


Питання зобов’язань бізнеса у сфері забезпечення прав людини набули особливої актуальності в останнє десятиріччя. Уже наявні напрацювання за цією тематикою вказують на надзвичайно високу її актуальність. Керівні принципи щодо діяльності бізнесу в аспекті захисту прав людини, а також рекомендації щодо їх імплементації, вироблені на рівні ООН, документи, розроблені й прийняті Радою Європи (серед них – Рекомендації Комітету Міністрів державам-членам щодо прав людини і бізнесу від 2 березня 2016 р.), ініціативи, що реалізує Європейський Союз (зокрема, Директива щодо розкриття нефінансової інформації, яку держави – члени ЄС зобов’язані перенести до національного законодавства, висуває серйозні вимоги щодо розкриття господарюючими суб’єктами інформації, яка має відношення до захисту прав людини), міжнародні форуми (один з найбільш помітних – щорічний Форум ООН «Бізнес і права людини»).

Дискусії щодо зобов’язань бізнесу в сфері прав людини спрямовано на вироблення відповідних рекомендацій, дорожньої карти, яка б дозволила прийти до найбільш ефективного втілення у життя ідеї про те, що не тільки на державу, але й на бізнес покладено зобов’язання щодо поваги, дотримання і забезпечення прав людини, призводять до того, що юридична наука і практика постають перед необхідністю визнати: змінюється сама концепція прав людини й усталені в ній підходи.

У роботі круглого столу взяли участь: Томаш Флідр, член Ради чеського інституту менеджерів інформаційної безпеки ČIMIB), Петро Чурош, доктор філософії, доцент Інституту теоретичного правознавства ім. Густава Радбруха в Університеті Павола Йозефа Шефаріка в Кошице (Словацька Республіка), Ганна Швачка, SME SPOLU (Словацька республiка), Довіле Галіюте, доцент Університету Миколаса Ромеріса (Литва), Крісті Йомец доцент школи права Талліннського технологічного університету (Естонія), Олена Уварова та Юлія Размєтаєва, викладачки кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Партнерами проведення круглого столу виступали Харківське юридичне товариство і Харківська обласна фундація “Громадська альтернатива”.

 

Ключові спікери

Євгенія Клементьєва, Датський інститут з прав людини (Данія)
Томаш Флідр, член Ради чеського інституту менеджерів інформаційної безпеки ČIMIB)
  Петро Чурош, доктор філософії, доцент Інституту теоретичного правознавства ім. Густава Радбруха в Університеті Павола Йозефа Шефаріка в Кошице (Словацька Республіка).
Марина Капустiна – експерт SME SPOLU (Словацька республiка).
Ганна Швачка, SME SPOLU (Словацька республiка)
Елла Скибенко, Ресурсний центр з питань Бізнесу і прав людини
Ростислав Курінько, консультант з питань корпоративної соціальної відповідальності (Україна)
Марія Тарас, виконавчий директор Центру верховенства права Українського католицького університету
Юлія Размєтаєва, викладачка кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого