Олена Уварова

Кандидат юридичних наук, провідний спеціаліст відділу міжнародних відносин Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 
 

Олена Уварова є автором понад 80 наукових праць з теорії права, прав людини, гендерної рівності, антидискримінаційної політики, бізнесу та прав людини. З 2014 року вона є членом редакційної колегії журналу “Філософія права та загальної теорії права” (EBSCO Publishing). Вона активно бере участь у заходах з підвищення рівня обізнаності про стандарти прав людини в юридичній практиці. Серед її завершених проектів: “Сприяння правам людини та гендерній рівності в Україні шляхом впровадження міжнародно-правових документів”, “Моніторинг судових рішень щодо дискримінації за ознакою статі”, “Толерантність в пост-конфліктних суспільствах ” та ін.
 
У 2017 році вона була експертною лідеркою проекту Університету “Зобовязання бізнесу у сфері прав людини: досвід країн V4 та країн Балтії в Україні” за підтримки Міжнародного Вишеградського фонду та Міністерства закордонних справ Нідерландів. З травня 2018 р. Олена Уварова є координаторкою проекту “Бізнес та права людини (навчальна програма для студентів юридичних наук)”.
 
Олена Уварова брала участь як експертка на запрошення Робочої групи Конституційної Комісії з прав людини в рамках офіційних обговорень розділу II “Права людини” Конституції України щодо антидискримінаційних правил. У 2015-2017 рр. Олена була національною консультанткою Проекту Ради Європи«Покращення доступу жінок до правосуддя», з вересня 2017 року вона є національною консультанткою проекту UN Women Ukraine «CEDAW in Action!». На даний момент Олена Уварова є експерткою проекту “Доступ до правосуддя для ЛГБТІ”, який реалізується за підтримки Програми New Justice USAID, членкинею Робочої групи з питань жінок та гендерних реалій у регіоні ОБСЄ, експерткою проекту SME SPOLU “Права біженців та внутрішньо переміщених осіб: кращі європейські практики й шляхи їх реалізації» за підтримки SlovakAID. З березня 2018 року Олена є членкинею Глобальної асоціації дослідників у сфері з бізнесу та прав людини.