Ефективна система кримінальної юстиції як фактор сталого розвитку економіки (27.09.2018)

Відкрив захід ректор Університету Василь Тацій: «Уже другий рік поспіль правники з України та із зарубіжних країн збираються на цей науково-практичний захід для обговорення найбільш актуальних юридичних питань. На сьогодні в Україні ідуть інтенсивні пошуки шляхів європейської інтеграції щодо створення надійної системи національної безпеки і оборони, а також ефективної протидії злочинності. І тільки з урахуванням останніх доробок юридичної науки, за умови тісної співпраці теоретиків та практиків, відкритістю перед міжнародною спільнотою є можливим глибокий аналіз існуючих проблем, що сприятиме подальшому розвитку теорії права та практики його застосування».

Модератор панелі Богдан Головкін звернув увагу учасників на те, що основними напрямками роботи обрано такі проблеми: роль органів кримінальної юстиції у здійсненні антикорупційної реформи та забезпечення сталого розвитку економіки; антикорупційний комплаєнс: можливості та перспективи; злочинність у сфері економіки: сучасні тенденції та інноваційні методи протидії.

 

Ключовими спікерами дискусії виступили: 

Голова Консультативної місії ЄС в Україні Кястутіс Ланчінскас темою виступу обрав міжвідомчу і міжнародну співпрацю, підзвітність і незалежність як ключові елементи ефективної системи кримінальної юстиції, що викликає довіру. У доповіді були визначені основні проблеми та виклики, які постали перед Україною на шляху становлення належної системи кримінальної юстиції, заснованої на верховенстві права. Спікер висловив рекомендації, які сприятимуть швидшому реформуванню системи кримінальної юстиції: активне відстежування грошових потоків в процесі розслідування; проведення тренінгів з протидії відмиванню грошових коштів та фінансових розслідуваннях; спеціалізацію прокурорів та правоохоронців; тісна співпраця поліції та прокуратури.

Голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Антон Янчук доповів про забезпечення інтересів держави та сприяння розвитку бізнесу. Він розкрив основну мету та завдання діяльності цього новоствореного органу, визначив особливості управління арештованим майном, а також висловив настанови з управління арештованим майном, зокрема зазначена необхідність систематизованого викладу правових норм в Україні та іноземних юрисдикціях у сфері управління майном.

Директор Харківського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Юрій Кравченко представив доповідь «Боротьба з топ-корупцією в Україні: чому компроміси неможливі». Юрій Олексійович у своїй доповіді визначив особливості діяльності НАБУ та результати його роботи з моменту створення. Наголошено на проблемності проведення позовної роботи та розгляду цих проваджень у судах першої інстанції.

Адвокат Оксана Крижанівська (адвокатська компанія «Александров і партнери») висвітлила тему: «Захист міжнародних інвестицій від корупції в Україні». Доповідачем було наголошено на гострих питаннях введення на територію України іноземних інвестицій, серед яких є корупція. Іноземні інвестори не бажають будувати свій бізнес в країні з високим рівнем сприйняття корупції. А ті бізнесмени, які планують вийти на український ринок, хочуть бути упевнені у захисті їхнього капіталу та інвестицій. Оксаною Олександрівною було також розкрито механізм захисту іноземних інвестицій від корупції в Україні.

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль і депутат Запорізької обласної ради Ярослав Гришин розповіли

про позитивний досвід протидії рейдерству в Україні (на прикладі Запорізької області). У доповіді було визначено особливості рейдерства в Україні, окреслені причини існування цієї діяльності та його етапи. Доповідачі також проаналізовували позитивний досвід боротьби з рейдерством на території Запорізької області.

Старший радник з питань боротьби з корупцією Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) Елена Концевіціуте  описала досвід Литви у протидії корупції та ролі міжнародних організацій у цьому процесі. Було наголошено, що недостатньо просто імплементувати міжнародні антикорупційні рекомендації, необхідне їх дієва реалізація. Також були визначені рекомендації для України на шляху подолання корупції.

Професор Національної академії внутрішніх справ України, академік НАПрНУ Василь Шакун зупинився на темі: «Реформа кримінальної юстиції  у кримінологічному вимірі». У доповіді наголошено на необхідності реформування системи кримінальної юстиції, враховуючи наукові напрацювання кримінологічної науки.

Голова правління Професійної асоціації корпоративного управління Олександр Окунєв представив доповідь «Запровадження моделей антикорупційного комплаєнсу як внесок бізнесу у справу боротьби з корупцією». У ній розкривався зміст таких питань: корупція в Україні та в світі; визначення комплаєнсу, антикорупційний комплаєнс; мотиви запровадження бізнесом антикорупційних програм; Хто і як може допомогти компаніям запроваджувати процедури антикорупційного комплаєнс.

Експерт Європейської економічної комісії ООН (Італія) Даніеле Туміетто розповів про те, як міжнародний податковий комплаєнс може стати фактором у розвитку законності в країні. Доповідач познайомив учасників дискусії з досвідом впровадження податкового комплаєнсу в Італії, визначив спільні та відмінні риси міжнародного та італійського податкового комплаєнсу, а також наголосив на викликах та помилках, із якими переважно зустрічаються країни під час запровадження цієї системи.

Доктор філософії університету Бат Спа (Велика Британія) Райнер-Елк Андерс розкрив міжнародний досвід боротьби з корупцією в приватному секторі. Були окреслені проблеми та засоби їхнього вирішення, визначені стратегії для малих і середніх підприємств в Україні.

Старший адвокат у Варшавському офісі компанії Dentons, лектор Варшавського університету (Польща) Міхал Яблонські презентував виступ «Відповідальність держави за шкоду як ключова умова для розбудови взаємної довіри між державою та бізнесом з огляду на судову практику». Доповідач висвітлив основні етапи та проблеми, з якими стикаються держави на шляху розбудови взаємної довіри з бізнесом, визначив міжнародні та європейські рекомендації, що сприяли б прискоренню цього процесу, а також описав досвід Польщі у цьому напрямі, а саме: проблеми, недоліки та судову практику.

Директор з наукового розвитку і член правління Центру політико-правових реформ, професор Микола Хавронюк підняв питання: «Злочини у сфері господарської діяльності: чи потрібен цей розділ у Кримінальному кодексі України?». Доповідачем обґрунтовується позиція щодо недоречності існування в Кримінальному кодексі України розділу «Злочини у сфері господарської діяльності». Він також зазначає, що окремі статті цього розділу слід скасувати, інші – перенести до інших розділів Особливої частини КК України, а решту – визначити не як злочини у сфері господарської діяльності, а як злочини проти фінансової і грошово-кредитної системи держави тощо.

Професор кримінального права, європейського та міжнародного кримінального права, кримінального процесуального права та кримінології Трірського Університету (Німеччина) Ганс-Гайнер Кюне темою доповіді обрав економічне та інституційне правосуддя як передумови успішної антикорупційної стратегії». У ній розкривалися основні складові елементи успішної антикорупційної стратегії, серед яких економічне та інституційне правосуддя відіграють ключову роль, а також висловлювалися рекомендації щодо реформування системи кримінальної юстиції в Україні.

Заступник начальника відділу департаменту захисту економіки Національної поліції України Олександр Околіт розповів про злочини на віртуальному фондовому ринку Спікер надав характеристику обсягів українського ринку цінних паперів та фондового ринку за останні п’ять років і навів механізми вчинення злочинів на віртуальному фондовому ринку, зокрема схеми ухилення від сплати податків у ході будівництва та продажу нерухомості.

Адвокат, засновник та голова юридичної фірми «Teichmann International» (Швейцарія) Фабіан Тайхманн зупинився на методах легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму. Доповідач описав можливості оминути злочинцями схеми протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. На основі емпіричного дослідження д-р Тайхманна були розроблені ефективні методи легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Визначення та дослідження цих механізмів надасть можливість розробці сучасних засобів протидії цим процесам.

Експерт Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні Галина Кохан висвітлила тему «Допомога міжнародних організацій на початку роботи Вищого антикорупційного суду». У доповіді були изначені напрями допомоги Європейського Союзу в процесі створення Вищого антикорупційного суду. Спікер зробив висновок щодо необхідності забезпечення ефективного, прозорого і дієвого функціонування усіх ланок: кримінального розслідування, підтримки обвинувачення в суді, здійснення незалежного правосуддя.

Адвокат АО “Саєнко Харенко” Ігор Воронов у доповіді «Забезпечення кібербезпеки в умовах європейської інтеграції» визначив принципи забезпечення кібербезпеки, окреслив правові та організаційні основи забезпечення захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави, національних інтересів України у кіберпросторі, повноваження і обов’язки державних органів, а також акцентував увагу на основних об’єктах кіберзахисту, які створюють критичну інфраструктуру країни.

Темою доповіді начальника Управління інформаційно-аналітичного забезпечення Головного управління Національної поліції у Харківській області Дмитра Узлова були практичні аспекти використання методики кримінального аналізу “RICAS” у запобіганні злочинності. Спікер проаналізував поняття «кримінальний аналіз», визначив його ознаки, типи, елементи та джерела. Також були названі основні кваліфікаційні вимоги до роботи аналітика та його основні функціональні обов’язки. Всі висунуті теорії перевіряються на вірогідність. Такий підхід орієнтує сбір інформації за найбільш важливими параметрами, заощаджує час та кошти, покращує взаємопорозуміння та координацію між співробітниками.

Професор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України Наталія Гуторова торкнулася теми «Відносини у сфері фармацевтичної діяльності як об’єкт кримінально-правової охорони». Доповідачем були визначені сфери фармацевтичної діяльності, що підлягають кримінально-правовій охороні, названі недоліки Закону про кримінальну відповідальність у сфері захисту досліджуваних суспільних відносин, а також запропоновані шляхи підвищення ефективності кримінально-правової охорони.

Завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України Валерій Шепітько темою виступу обрав проблеми використання криміналістичних знань у сучасних умовах протидії злочинам у сфері економіки. У виступі було розкрито гострі питання розслідування економічних злочинів. Зазначалося, що важливою проблемою під час розслідування злочинів у досліджуваній сфері є залучення обізнаних осіб – суб’єктів, які володіють спеціальними знаннями. Спікер наголосив, що розроблення та застосування окремих криміналістичних методик пов’язано із автоматизацією та алгоритмізацією слідчої діяльності, формуванням відповідних баз даних.

Доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко виступив із доповіддю на тему: «Кримінально-правові засоби протидії злочинності у сфері економіки». Він розкрив поняття економічної злочинності та склади злочинів, що входять до цієї групи. Доповідач наголосив на доцільності застосування наступних кримінально-правових засобів при дослідженні економічної злочинності: криміналізація, пеналізація, депеналізація та «посткримінальна декриміналізація».

 

Підсумок: У роботі третьої панельної дискусії взяло участь 22 спікери та понад 120 учасників, серед яких є практикуючі юристи, адвокати, науковці та студенти. Спікери представляли 9 країн, зокрема: Литву, Великобританію, Республіку Білорусь, Швейцарію, Німеччину, Італію, Польщу, Сполучені Штати Америки, Україну.