Кястутис Ланчинскас

Глава Консультативной миссии ЕС в Украине.

Имеет степень магиcтра уголовного права Вильнюсского университета и почти тридцатилетний  опыт работы в полиции, отраслях дипломатических отношений и европейской интеграции. На родине господин Ланчинскас был задействован в реализации ключевых реформ на наивысшем уровне, включая подготовку страны к присоединению к ЕС (2004 г.) и Шенгенской зоны (2007 г.). 

С января 2009 по январь 2016 году занимал пост главы полиции Вильнюсского округа, где непосредственно отвечал за работу 3000 сотрудников, что составляет почти треть от общего количества полицейских Литвы.

 В качестве заместителя генерального комиссара полиции Литвы ( с июня по январь 2009 г.) он отвечал за имплементацию требований Шенгенского договора, а также представлял Литву в управлении Европола. До этого господин Ланчинскас занимал пост главы службы международного сотрудничества и европейской интеграции полиции Литвы (с октября 1998 г. до июня 2005 г.), где отвечал за международное сотрудничество полиции, европейскую интеграцию, имплементацию законодательства ЕС в сфере юстиции и внутренних дел в рамках подготовки Литвы ко вступлению в ЕС, а также за планирование участия Литвы в миротворческих миссиях.

 

Кястутіс Ланчінскас

Голова Консультативної місії ЄС в Україні.

Має ступінь магістра з кримінального права від Вільнюського університету та майже тридцятирічний досвід роботи в поліції, галузях дипломатичних відносин та європейської інтеграції. На Батьківщині пан Ланчінскас був залучений до реалізації ключових у країні реформ на найвищому рівні, включно з підготовкою країни до приєднання до ЄС (2004 р.) та Шенгенської зони (2007 р).

 З січня 2009 по січень 2016 року обіймав посаду голови поліції Вільнюського округу, де був безпосередньо відповідальним за роботу 3000 співробітників, що становить майже третину від загальної кількості поліцейських Литви.

 У якості заступника генерального комісара поліції Литви (з червня 2005 року до січня 2009 року) він відповідав за імплементацію вимог Шенгенської угоди, а також представляв Литву в управлінні Європолу. До цього пан Ланчінскас обіймав посаду Голови служби міжнародного співробітництва та європейської інтеграції поліції Литви (з жовтня 1998 року до червня 2005 року), де він відповідав за міжнародне співробітництво поліції, європейську інтеграцію, імплементацію законодавства ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ у межах підготовки Литви до вступу в ЄС, а також за планування участі Литви у миротворчих місіях.