Німецький юридичний метод

Круглий стіл

Відкрита лекція «Огляд німецької юридичної методології»

Відбулась 27 вересня 2018 , 14:30 – 16:30, у залі № 1, Центральний корпус НЮУ імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська,77 за підтримки Програми USAID «Нове правосуддя».

Доповідач: Міхаель Шольц, доктор права, керівник департаменту міжнародних зав’язків Міністерства юстиції землі Північний Рейн-Вестфалія, суддя у відставці Вищого регіонального суду (Дюссельдорф, Німеччина)

Модератор:

Сергій Максимов, д.ю.н., професор кафедри теорії і філософії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкриваючи захід і представляючи доповідача він підкреслив значущість поняття «метод» як способу раціонального пошуку відповідей на ще не вирішені питання, включаючи й питання юридичні, яскравим прикладом досконалого володіння яким є відомий образ Судді Геркулеса.

У лекції було зроблено вступ до німецької юридичної методології та способу мислення німецьких суддів. Розкриваючи специфіку німецької юридичної методології, лектор зазначив, що німецькі суди, інтерпретуючи закони, прагнуть використовувати якомога більш науковий і методичний підхід. Особливістю німецької правової системи є сильний Конституційний Суд.

Від історичних витоків юридичної методології до канонів інтерпретації, що практикуються сьогодні, у лекції пояснювалося тлумачення і застосування права відповідно до німецького розуміння. Багато яскравих прикладів ілюструвало вплив Конституції Німеччини на тлумачення права і все більш сильний вплив права ЄС та міжнародного права. У лекції було пояснено застосування силогізму і особливої німецької техніки вирішення справ.

 

Лекція викликала жвавий інтерес у слухачів, було задано 13 питань з різних аспектів розуміння і використання юридичного методу під час тлумачення та застосування права судами Німеччини, деякі з них англійською та німецькою мовами.

В порядку дискусії німецький досвід застосування юридичної методології до вирішення конкретних справ був порівняний із відповідною українською практикою у контексті вимог верховенства права:

Юрій Баулін, д.ю.н., професор кафедри кримінального права № 1 НЮУ імені Ярослава Мудрого, Голова Конституційного Суду України (2014-2017) висловив розуміння юридичної методології як техніки вирішення спорів за допомогою тлумачення закону; він зазначив багато спільних моментів у німецькому та українському підходах до методології вирішення спорів, водночас звернув увагу на відмінність вимог до тлумачення у кримінальних та некримінальних справах і на небезпеку розширеного тлумачення кримінального закону.

Олександр Радутний, к.ю.н., доцент кафедри кримінального права № 1 НЮУ імені Ярослава Мудрого звернув увагу на те, що найбільш прийнятим різновидом тлумачення закону, в тому числі закону про кримінальну відповідальність, є буквальне, яке відповідає вимогам принципів верховенства права, правової визначеності та повною мірою задовольняє змісту такої обов’язкової ознаки злочину, як протиправність (чітке, зрозуміле і недвозначне передбачення у законі), навіть якщо це сьогодні може привести до відсутності відповідальності та покарання для окремих осіб (ознака «потерпілий» або «потерпіла особа» для ст.ст. 146, 149, 152 КК України, «загибель людей» або «загибель людини» для ст.ст. 110, 236, 286 КК України, або, як у наведених проф. М. Шольцем прикладах, ототожнення Федеральним судом Справедливості Німеччини грибів та рослин, робочого чоботу та спеціального інструменту тощо), недоліки чого завжди є можливість усунути шляхом внесення відповідних змін у норми чинного законодавства.

Віталій Яроцький, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права №2 НЮУ імені Ярослава Мудрого зазначивши обов’язковість та важливість належного застосування сучасної методології у цивілістиці, нормотворенні та правозастосуванні, на кількох конкретних прикладах проілюстрував негативні наслідки ігнорування в науці та у практичній юридичній діяльності новітніх методологічних підходів.

Ірина Венедіктова, д.ю.н., професор, завідувач кафедрою цивільно-правових дисциплін, ХНУ імені В.Н. Каразіна проаналізувала можливість застосування юридичного німецького методу (юридичної догматики) в умовах глобалізації і зближення з англо-американською правовою сім’єю, особливо в арбітражних процесах та інших сферах застосування м’якого права.

Віктор Смородинський, к.ю.н., доцент кафедри теорії і філософії права НЮУ імені Ярослава Мудрого, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді на прикладі окремих рішень німецьких судів, озвучених доповідачем, звернув увагу на певні відмінності у підходах правознавців і правників-практиків України та Німеччини до застосування способів та видів тлумачення, засобів юридичної аргументації та інших складових юридичної методології.

У прикінцевому слові Міхаєль Шольц висловив задоволення високим рівнем дискусії та запропонував з метою наукового обміну цінним досвідом дослідження, опанування та застосування юридичного методу провести в Німеччині та Україні зустрічі науковців, що досліджують цю проблематику.

27 вересня 2018
14:30 - 16:30
2 години
Безкоштовно
Зал № 1, центральний корпуc НЮУ ім. Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська,77, Харків

Лектор

Міхаель Шольц

Голова департаменту міжнародних зв’язків Міністерства юстиції Північного Рейну-Вестфалії, суддя у відставці Регіонального суду Дюссельдорфу, Німеччина

Дякуємо за реєстрацію!

Шановний/-a колего!

Дякуємо за реєстрацію на сайті ІІ Харківського міжнародного юридичного форуму. Будемо раді Вашій участі та чекаємо на зустріч у вересні!

Протягом тижня Ви отримаєте повідомлення на вказану адресу електронної пошти з офіційним запрошенням та додатковою інформацією.

З повагою,
Співголова оргкомітету Форуму
Ректор НЮУ імені Ярослава Мудрого
Академік НАН України В.Я. Тацій