ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

Право на справедливий суд: європейська традиція та український контекст

МОДЕРАТОР

 
Йорг Пуделька – суддя Адміністративного суду м. Берлін (Німеччина), голова представництва Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) у Казахстані 

Панельну дискусію відкрив проректор з навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Барабаш, який у вітальному слові відзначив, що значущість сьогоднішнього обговорення є очевидною. Адже присвячене воно пошуку шляхів розв’язання проблем, що постають у процесі запровадження в Україні цивілізованих правил здійснення правосуддя.

Учасники дискусії зосередилися на обговоренні питань уведення у дію сталих процесуальних правил, які б дозволили особі отримати судовий захист прав у разі їх порушення. Ще одним напрямком дискусії стало обговорення проблем, що постали у процесі формування Верховного Суду як інституції, без функціонування якої неможливо забезпечити реалізацію всіх гарантій права на справедливий суд. Окрема сесія була присвячена висвітленню питань становлення в Україні інституту конституційної скарги як інструменту забезпечення справедливого суду.

Перші доповіді представлено суддею Богданом Футеєм (США) та професором Джеймсом Молітерно (США). Обидва спікери говорили про сутність права на справедливий суд, про ті можливості, які отримує особа через імплементацію гарантій справедливого суду в законодавство.
Українські науковці – докторка юридичних наук Ольга Шило та кандидатка юридичних наук Наталія Сакара (Національний юридичний університету імені Ярослава Мудрого) – присвятили свої доповіді висвітленню проблем втілення гарантій справедливого суду в окремих провадженнях, що формують системи кримінального та цивільного процесів.
Судді Надія Стефанів та Михайло Смокович говорили про перепони, що виникають під час практичної реалізації у судових процесах приписів міжнародних актів та норм національного законодавства, якими закріплено зазначені гарантії.
Гостя із Болгарії – суддя Мілена Славейкова-Рукова – розповіла про досвід своєї країни, де рішення Європейського суду з прав людини у справах проти Болгарії, в яких було констатовано порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, сприяли модернізації процесуального законодавства.
В обговоренні проблем формування Верховного Суду взяли участь член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Андрій Козлов, суддя Господарського суду Харківської області Тетяна Суярко, член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів Станіслав Погребняк, а також адвокати Дмитро Кухнюк та Олександр Дроздов.

Жваву дискусію викликали доповіді судді Адміністративного суду м. Берлін Йорга Пуделька (Німеччина) та доктора юридичних наук Василя Лемака (Ужгородський національний університет), які говорили про очевидний потенціал конституційного скарги, який полягає, насамперед, у тому, що використання цього інструменту дозволяє підвищити довіру приватних осіб до судової влади.

 

 

 

 

Ключові спікери

 

Богдан Футей – доктор права, професор,  суддя Федерального претензійного суду США, адвокат, політичний і громадський діяч (США)
Джеймс Молітерно – доктор права, професор Університету імені Вашингтона та Лі (США)
Мілена Славейкова-Рукова – суддя Адміністративного суду м. Софія (Болгарія)
Надія Стефанів – суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області
Михайло Смокович – доктор юридичних наук, заступник Голови Вищого адміністративного суду України
Віктор Городовенко – доктор юридичних наук, голова Апеляційного суду Запорізької області
Станіслав Погребняк – доктор юридичних наук, професор,  професор кафедри держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Ольга Шило – доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Олександр Дроздов – адвокат, Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Член Науково-консультативної ради при Національній асоціації адвокатів України, член Експертної ради з питань акредитації та сертифікації щодо підвищення кваліфікації адвокатів при Національній асоціації адвокатів України
Тетяна Цувіна –  кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Наталія Сакара – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого