Круглий стіл

Захист прав людини внутрішньо переміщених осіб

 


Модератор

  Ганна Христова – кандидат юридичних наук, доцент, керівник Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб»

Ключові спікери

  Костас Параскева – експерт Центру з адвокації стандартів Ради Європи і лектор публічного права в Кіпрському університеті, а також адвокат і член Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням (КЗК).

 

У заході також взяли участь представники держаних інституцій, відповідальних за реалізацію політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб, визнані національні експерти, правозахисники.

Питання що обговорювалися

  1. Захист внутрішньо переміщених осіб відповідно до Європейської конвенції з прав людини та інших стандартів Ради Європи.
  2. Проблема дискримінації як бар’єр до реалізації прав людини ВПО.
  3. Механізми захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні: шляхи вдосконалення.
  4. Досвід і уроки інших країн – членів Ради Європи, які стикалися з проблемою необхідності забезпечення прав ВПО (території, що входили до Югославії, регіон Косово, Кіпр тощо).

Контекст

На круглому столі відбулася презентація першого в Європі видання, яке представляє собою систематизований огляд європейських стандартів захисту внутрішньо переміщених осіб.

Захід відбувся за підтримки Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні», який реалізується в межах Плану дій Ради Європи для України 2015–2017. Однією з цілей Проекту є сприяння удосконаленню нормативно-правової бази України у сфері захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб (ВПО) відповідно до європейських та інших міжнародних стандартів. Проект спрямований на зміцнення потенціалу відповідних зацікавлених сторін у цій галузі, а також підвищення обізнаності про становище ВПО, зокрема, про їх права та перешкоди, з якими вони стикаються при реалізації своїх прав на практиці. Проект також сприяє розвитку ініціатив та формуванню політики щодо інтеграції ВПО на місцевому і регіональному рівнях. Більш детальну інформацію про Проект можна знайти на його веб-сторінці: http://www.coe.int/uk/web/kyiv/idps.