Круглий стіл

Доступність правосуддя для жінок

 

 


Співорганізаторами заходу виступили: Офіс Ради Європи (спільний із ЄС проект «Посилення доступності правосуддя для жінок») та Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

Ключові спікери

  Антоніна Вихрест
  Каспар Пік
  Олена Кочемировська
  Станіслав Погребняк
  Марія Ясеновська
  Олена Уварова
  Яна Соколова
  Олена Харитонова
  Надія Стефанів

Питання що обговорювалися

  1. Які бар’єри доступності правосуддя для жінок існують в Україні? Чи є вони характерними для інших країн також? Що має бути зроблено для їх подолання / для мінімізації їх негативного впливу?
  2. В яких сферах суспільних відносин ризик дискримінації за ознакою статі є найбільш високим?
  3. Якою мірою реалізуються в Україні міжнародні і регіональні стандарти захисту від дискримінації за ознакою статі і гендерної ідентичності?
  4. Якими є шляхи вдосконалення антидискримінаційного законодавства України і практики його реалізації?
  5. Насильство щодо жінок і домашнє насильство: чи достатньо робить Україна для попередження і протидії?
 

Контекст

Захід відбувся за експертної підтримки проекту Ради Європи «Сприяння доступу жінок до правосуддя в п’яти країнах Східного Партнерства (Вірменія, Азербайджан, Грузія, Республіка Молдова і Україна)», який є ініціативою регіональної співпраці між Радою Європи і Європейським Союзом (ЄС) на 2015-2016 рр. як частина Рамкової програми співробітництва (РПС).

Проект спрямовано на виявлення й підтримку зусиль із усунення перепон, які існують щодо доступу жінок до правосуддя, одночасно із підвищенням спроможності кожної країни-учасниці з вироблення заходів, спрямованих на забезпечення здійснення правосуддя із урахуванням ґендерних аспектів, із акцентом на підготовку юристів-практиків.

У межах проекту опубліковано Національне дослідження бар’єрів, засобів і належних практик щодо доступу жінок до правосуддя у п’яти країнах Східного Партнерства, проведено регіональну конференцію, яка представляла собою зустріч експертів із метою обміну досвідом й належними практиками, а також спільно із національними установами із підготовки юридичних працівників організовано національні навчальні семінари для суддів і прокурорів.