Відкрита лекція

Роль органів ООН в реалізації відповідальності держав у контексті глобальної безпеки

 

 


 

 

Венсан-Жоель Пру, професор Факультету права Національного Університету Сінгапуру

 

 


Незважаючи на значний науковий наголос на ролі Ради Безпеки ООН як законодавця, тобто творця основних зобов’язань по боротьбі з тероризмом, недостатній акцент робиться на ролі Ради Безпеки як виконавця цих правових норм, коли настає час на практиці примушувати до виконання цих юридичних зобов’язань.

Відсутність дискурсу у цьому напрямку залишає гостроактуальним запит – чи може цей орган застосовувати норми Права відповідальності держав – механізму, покликаного реалізовувати відповідальність держави за невиконання своїх міжнародних зобов’язань та імплементувати юридичні наслідки, що випливають з неправомірної поведінки. Я розгляну роль цього механізму, якщо такий існує, у стимулюванні або нагадуванні Раді Безпеки ООН про виконання нею своїх повноважень під час розгляду питань боротьби з тероризмом. Моя мета полягає в тому, щоб прояснити, чи може інституціоналізація цієї нормативної схеми принести цікаві політичні вигоди у відповідь на глобальні загрози безпеці.

Відходячи подалі від засобів по самодопомозі та односторонніх контрзаходів, я буду стверджувати, що відповідальність держави за неможливість запобігти тероризму може бути іплементована щодо неї Радою Безпеки та іншими органами ООН. Аргументуючи свої твердження, я буду використовувати відповідну інституційну та державну практику. З’явиться така картина, в якій Рада може відігравати роль, інколи визначальну, при застосуванні норм Права відповідальності держав; це перспектива, яка може стати довгоочікуваною альтернативою безперешкодній однобічності.