Публікації

Запрошуємо авторів до публікації у фахових виданнях організаторів Форуму, приймаються статті, які містять результати оригінальних наукових досліджень та аналіз матеріалів практики,  виконані на високому науковому рівні. Мова публікацій – українська  або англійська.

Порядок подання статей до публікації доступний на офіційних сайтах видань:

  • Проблеми законностіplaw.nlu.edu.ua (EBSCO Academic Search Complete; Central and Eastern European Online Library (CEEOL); Index Copernicus; Science Index (РИНЦ) та ін.)
  • Економічна теорія та правоecontlaw.nlu.edu.ua (Index Copernicus International; Scientific Indexing Services (SIS); Academic Research Index (ResearchBib) та ін.)
  • Вісник НУ “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологіяfil.nlu.edu.ua (EBSCO Publishing; Index Copernicus International; Science Impact Factor та ін.)
  • Вісник Національної академії правових наук Україниvisnyk.kh.ua (Index Copernicus International)