Яна Соколова

Яна Соколова є старшим викладачем відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Національної академії прокуратури України, де працює з 2007 року. Після закінчення у 1997 році Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого працювала в ній викладачем кафедри криміналістики. Здобула вчений ступінь кандидата юридичних наук та вчене звання доцента.
Має досвід проведення експертизи законопроектів щодо удосконалення норм та інститутів кримінального процесуального законодавства України, законодавства щодо запобігання корупції тощо.

Вона є автором понад 90 наукових публікацій, більшість з яких присвячена проблемам досудового розслідування викрадення людини, торгівлі людьми, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, злочинів проти основ національної безпеки України, а також особливостей проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Є співавтором низки методичних рекомендацій та науково-практичних посібників, що розраховані на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.