Олена Уварова

Кандидат юридичних наук. З 2009 року – викладач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Є автором більше ніж 70 наукових публікацій з проблем теорії права, захисту прав людини, антидискримінаційної політики, доступу до правосуддя тощо. З 2014 року – член редакційної колегії журналу «Філософія права і загальна теорія права» (EBSCO Publishing).

З 2003 року є активним учасником громадської і правозахисної діяльності. Серед реалізованих проектів – «Просування прав людини та ґендерної рівності в Україні шляхом застосування міжнародних правових документів», «Моніторинг судових рішень щодо захисту від ґендерної дискримінації, спрямований на застосування українського законодавства та міжнародних документів», «Толерантність у пост-конфліктних суспільствах» тощо. Виступила в якості експерта за запрошенням Робочої групи з прав людини Конституційної Комісії в обговоренні проекту розділу ІІ «Права людини» Конституції України в частині антидискримінаційної норми тощо. З 2015 року Олена є національним консультантом проекту Ради Європи «Забезпечення доступності правосуддя для жінок в шести країнах Східного Партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка Молдова і Україна)». З 2017 року вона також входить до робочої групи з питань захисту прав жінок і забезпечення гендерної рівності в країнах – членах ОБСЄ.