Наталія Сакара

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Наталія Сакара та Тетяна Цувіна презентуватимуть спільну доповідь на тему «Загальні засади цивільного судочинства та право на справедливий судовий розгляд».

Пані Наталія і пані Тетяна представлять школу цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Обидві вони кандидатки юридичних наук. Їх наукові інтереси збігаються: надзвичайно цікаве дисертаційне дослідження пані Наталії було присвячено проблемам доступності правосуддя в цивільних справах; пані Тетяна блискуче захистила дисертацію за темою «Право на суд у цивільному судочинстві». І пані Наталія, і пані Тетяна видали монографії, в яких відображено результати їх дисертаційних досліджень. Відповідній тематиці присвячено їх численні роботи, що вийшли друком пізніше.

Анотація

Загальні засади цивільного судочинства та право на справедливий судовий розгляд

Доповідь присвячена проблемам реалізації права на справедливий судовий розгляд у цивільних справах через призму загальних засад цивільного судочинства в контексті конституційної реформи щодо правосуддя та очікуваної новелізації цивільного процесуального законодавства. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини із застосування пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року надається структурна характеристика права на справедливий судовий розгляд у цивільних справах та розкривається зміст таких його складових, як: доступ до суду; незалежний та неупереджений суд, встановлений законом; справедлива процедура; публічність судового розгляду; розумність строків судового розгляду; виконання судових рішень. Особлива увага приділяється аналізу останніх рішень Європейського суду з прав людини щодо порушення Україною пункту 1 статті 6 Конвенції.