Мілена Славейкова-Рукова

Мілена Славейкова-Рукова – суддя адміністративного суду м. Софія (Болгарія)

Пані Мілена вивчала право у Софійському університеті.

Майже 21 рік вона відправляє правосуддя; з 2007 року – як суддя адміністративного суду. Спеціалізується на розв’язанні податкових, митних спорів, справ, де стороною виступає іноземець.

З 2014 року пані Мілена є постійним консультантом при Вищому адміністративному суді Болгарії. Вона також є лектором у Національному інституті юстиції Болгарії. Її курси спрямовано на дослідження загальних питань застосування Адміністративного процесуального кодексу Болгарії.

Мілена Славейкова-Рукова презентує доповідь на тему «Вплив рішень Європейського суду з прав людини на судову практику (досвід Борлгарії)».

Анотація

Вплив рішень Європейського суду з прав людини на судову практику (досвід Болгарії)

Доповідь присвячено аналізу двох пілотних рішень Європейського суду з прав людини, якими констатовано порушення болгарськими судами вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Після набуття зазначеними рішеннями статусу остаточних парламент Болгарії прийняв закони, якими змінив та доповнив процесуальні акти положеннями, спрямованими на уникнення у майбутньому порушень, подібних тим, що виявив Європейський суд з прав людини. Доповідачка досліджує зазначені зміни у законодавстві, акти національних судів, постановлені після набуття ними чинності, з тим, щоб проілюструвати дієвість впливу рішень Європейського суду з прав людини на удосконалення норм національних процесуальних законів.