Михайло Смокович

Михайло Смокович, доктор юридичних наук – заступник Голови Вищого адміністративного суду України

Михайло Смокович – заступник Голови Вищого адміністративного суду України, суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, вчений секретар Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України.

Пан Смокович – активний учасник запровадження системи адміністративних судів в Україні, один з розробників Кодексу адміністративного судочинства України. У Вищому адміністративному суді України він працює з 2005 року.

В обох дисертаційних дослідженнях, підготовлених та успішно захищених паном Смоковичем, їх автор пропонує своє бачення розв’язання проблем, що виникають під час судового розгляду справ адміністративної юрисдикції. Робота Михайла Івановича на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук присвячена питанням розмежування судових юрисдикцій та визначення компетенції адміністративних судів; тема його докторської дисертації – «Теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів».

У переважній більшості своїх публікацій пан Смокович звертається до проблем розгляду та вирішення виборчих спорів. Так, він є одним з авторів колективної монографії «Процесуальні особливості судового розгляду адміністративних спорів щодо порушень виборчого законодавства» (2006); за його авторством побачили світ роботи: «Виборче законодавство України: стан, шляхи та перспективи вдосконалення» (2011), «Розгляд виборчих спорів адміністративними судами» (2011), «Судовий контроль виборчого процесу як елемент конституційного ладу щодо забезпечення народовладдя в Україні» (2012), «Еволюційний розвиток процесуальних норм щодо судового розв’язання виборчих спорів» (2015) та ін.

У 2007 році Михайлу Івановичу було присвоєно звання Заслуженого юриста України, а у 2015 році він був відзначений Премією імені Ярослава Мудрого.

Михайло Смокович презентує доповідь на тему «Проблеми реалізації міжнародно-правових норм у сфері захисту права на справедливий судовий розгляд в адміністративному судочинстві України».

Анотація

Проблеми реалізації міжнародно-правових норм у сфері захисту права на справедливий судовий розгляд в адміністративному судочинстві України

Доповідь присвячено встановленню відповідності положень Кодексу адміністративного судочинства України, а також положень проекту про зміни до Кодексу, що поданий на розгляд Верховної Ради України, вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Звертається увага на проблеми, що, на погляд доповідача, не знайшли свого розв’язання у тексті як чинного процесуального закону, так і відповідного проекту, а саме, на проблеми: а) доступу до суду особи, яка не є безпосереднім адресатом рішення (дії), що оспорюється; б) недостатньої ефективності судового захисту у справах, в яких предметна підсудність визначається за суб’єктним, а не за предметним критерієм; в) неупередженості суддів за так званим «об’єктивним тестом»; г) дотримання такої вимоги розгляду справи, як «суд встановлений законом»; д) відсутності ефективних засобів юридичного захисту скарг на надмірну тривалість судового процесу; є) відсутності ефективних засобів юридичного захисту скарг на надмірну тривалість виконання судових рішень; ж) забезпечення виконання судового рішення.