Джеймс Молітерно

Джеймс Молітерно, доктор права – професор Університету імені Вашингтона та Лі (США)

Джеймс Е. Молітерно – професор права (університет Вінсент Бредфорда), працює на юридичному факультеті університету Вашингтон та Лі. Сферою його академічних і дослідницьких інтересів є судова етика та належна поведінка суддів. Попередня наукова робота професора Молітерно була пов’язана з університетом Тейзевел Тейлор: він був директором програми «Юридичні навички» та куратором студентської правничої клініки, а протягом 1997-2000 рр. – віце-деканом в коледжі Вільяма і Мері. У 2012 році Інститут сприяння розвитку американської правової системи (IAALS) номінував професора Молітерно на отримання Премії з відновлення правосуддя в знак визнання його досягнень в галузі реформи правової освіти. У в 2017 році професорові присуджена нагорода Асоціації юристів штату Вірджинія за вагомий внесок в галузі освіти.

Професор Молітерно є автором або співавтором десяти монографій, включаючи книгу «Криза американської юридичної професії: виклики часу і трансформація» (Oxford University Press, 2013), а також численних наукових статей з проблем правової етики та юридичної  освіти.

Професор Молітерно бере активну участь у міжнародних проектах, присвячених удосконаленню стандартів правової етики й реформі юридичної освіти в таких країнах, як Сербія, Вірменія, Грузія, Чехія, Косово, Словаччина, Іспанія, Україна, Японія, Китай, Індонезія та Таїланд.

Пан Молітерно презентує доповідь на тему «Суспільна довіра до судової гілки влади як передумова справедливого судочинства».

          Анотація

Суспільна довіра до судової гілки влади як передумова справедливого судочинства

Довіра суспільства до суду – важлива складова належного судочинства у демократичній правовій державі. Ступінь легітимності судової гілки влади прямо залежить від суспільного визнання діяльності судових установ й підтримання схвалюваних судами по конкретних справах рішень. Суб’єктами ухвалення відповідних рішень є судді, які повинні підкорятися правилам суддівської етики. Кодекс суддівської етики, а також інші кодекси професійної етики є запорукою дотримання стандартів верховенства права суддями та іншими представниками юридичної професії. Практика свідчить, що неухильне слідування правилам суддівської етики слід забезпечувати не лише під час відправлення правосуддя, а й у повсякденному житті носіїв судової влади. Випадки порушення суддями загальновизнаних моральних настанов негативно позначаються на іміджі суду в суспільстві та є неприйнятними з точки зору професійної етики. Як американське, так і українське законодавство дозволяють накладати дисциплінарні стягнення на суддів, які порушили відповідні кодекси суддівської етики. Важливе завдання юридичної етики – забезпечити добровільне виконання суддями та іншими представниками юридичної професії своїх обов’язків. Тоді повною мірою будуть дотримані стандарти належного судочинства.