Ганна Христова

здобула юридичну освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, є кандидатом юридичних наук. З 2004 року є викладачем кафедри теорії держави і права цього Університету. Спеціалізується на європейському і міжнародному праві прав людини, зокрема на питаннях позитивних зобов’язань держави щодо забезпечення прав людини. Є визнаним фахівцем з питань протидії дискримінації, захисту прав уразливих груп населення, попередження і протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству тощо.

З 2015 р. пані Христова є сертифікованим тренером Європейської програми HELP (Освіта з прав людини для фахових юристів).

З 2000 року Ганна Христова приймає участь у національних і міжнародних проектах, зокрема, вона виступала координатором таких проектів як «Громадянське суспільство проти домашнього насильства» (2000-2005 р.р.), «Сприяння імплементації міжнародних стандартів прав людини до національного права і практики його реалізації» (2004-2007 р.р.), національним консультантом у проектах як «Адаптація українського законодавства до стандартів Стамбульської конвенції», «Використання національних механізмів у антидискримінаційних справах в Україні» та багатьох інших.

З 2015 р. пані Христова є керівником Проекту Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб».