КРУГЛИЙ СТІЛ

Відповідальність бізнесу у сфері прав людини: досвід країн Вишеградської четвірки для України

 


Круглий стіл проводився за фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду

Партнери проекту:
Факультет права і управління, Варшавський університет
SME SPOLU
Дослідницький центр Асоціації словацької зовнішньої політики
Чеський інститут інформаційної безпеки
Університет Миколаса Ромеріса


Ключові спікери

Євгенія Клементьєва, Датський інститут з прав людини (Данія)
Томаш Флідр, член Ради чеського інституту менеджерів інформаційної безпеки ČIMIB)
  Петро Чурош, доктор філософії, доцент Інституту теоретичного правознавства ім. Густава Радбруха в Університеті Павола Йозефа Шефаріка в Кошице (Словацька Республіка).
Марина Капустiна – експерт SME SPOLU (Словацька республiка).
Ганна Швачка, SME SPOLU (Словацька республiка)
Елла Скибенко, Ресурсний центр з питань Бізнесу і прав людини
Ростислав Курінько, консультант з питань корпоративної соціальної відповідальності (Україна)
Марія Тарас, виконавчий директор Центру верховенства права Українського католицького університету
Юлія Размєтаєва, викладачка кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Питання що обговорювалися

  1. Зобов’язання бізнесу в сфері прав людини: сучасний стан і перспективи
  2. Керівні принципи ООН щодо діяльності бізнесу в аспекті захисту прав людини: зміст, досвід реалізації й уроки для України
  3. Завдання держави у забезпеченні реалізації бізнесом прав людини
  4. Роль бізнесу в конфліктних і пост-конфліктних умовах
  5. Бізнес в Україні: чому дотримання прав людини – невід’ємний елемент бізнес-стратегії?

Контекст

Питання зобов’язань бізнеса у сфері забезпечення прав людини набули особливої актуальності в останнє десятиріччя. Уже наявні напрацювання за цією тематикою вказують на надзвичайно високу її актуальність. Керівні принципи щодо діяльності бізнесу в аспекті захисту прав людини, а також рекомендації щодо їх імплементації, вироблені на рівні ООН, документи, розроблені й прийняті Радою Європи (серед них – Рекомендації Комітету Міністрів державам-членам щодо прав людини і бізнесу від 2 березня 2016 р.), ініціативи, що реалізує Європейський Союз (зокрема, Директива щодо розкриття нефінансової інформації, яку держави – члени ЄС зобов’язані перенести до національного законодавства, висуває серйозні вимоги щодо розкриття господарюючими суб’єктами інформації, яка має відношення до захисту прав людини), міжнародні форуми (один з найбільш помітних – щорічний Форум ООН «Бізнес і права людини»).

Дискусії щодо зобов’язань бізнесу в сфері прав людини спрямовано на вироблення відповідних рекомендацій, дорожньої карти, яка б дозволила прийти до найбільш ефективного втілення у життя ідеї про те, що не тільки на державу, але й на бізнес покладено зобов’язання щодо поваги, дотримання і забезпечення прав людини, призводять до того, що юридична наука і практика постають перед необхідністю визнати: змінюється сама концепція прав людини й усталені в ній підходи. Серед питань, що стають предметом таких дискусій:

Що є джерелом обов’язковості (зобов’язуючого характеру) стандартів у сфері прав людини для бізнесу, чому бізнес-структури мають слідувати їм? Можливо, йдеться лише про соціальні очікування, а не про юридичну обов’язковість?

Яким є зміст зобов’язань господарюючих суб’єктів у сфері прав людини? Які сфери господарювання є найбільш ризикованими у цьому сенсі?

Яким є зв’язок між зобов’язаннями держави і зобов’язаннями бізнесу у сфері прав людини? Чи обмежуються зобов’язання бізнесу тільки обов’язком поважати права людини або включають в себе також позитивні зобов’язання захищати і забезпечувати реалізацію?

Якою є відповідальність бізнеса за дії третіх осіб – від державних агентів до контрагентів і бізнес-партнерів? Особливо гостро останнє питання постає в умовах триваючих конфліктів (що є актуальним для України), а також у ситуаціях, коли бізнес-структури діють за недемократичних політичних режимів.

Партнерами проведення круглого столу виступали Харківське юридичне товариство і Харківська обласна фундація “Громадська альтернатива”.