ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

Право на справедливий суд: європейська традиція та український контекст

5 жовтня

 


Ключові спікери

Богдан Футей, доктор права, професор – суддя Федерального претензійного суду США, адвокат, політичний і громадський діяч (США)
Джеймс Молітерно, доктор права – професор Університету імені Вашингтона та Лі (США)
Йорг Пуделька – суддя Адміністративного суду м. Берлін, голова представництва Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) у Казахстані (Німеччина)
Мілена Славейкова-Рукова – суддя Адміністративного суду м. Софія (Болгарія)
Надія Стефанів – суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області
  Михайло Смокович, доктор юридичних наук – заступник Голови Вищого адміністративного суду України
  Віктор Городовенко, доктор юридичних наук – голова Апеляційного суду Запорізької області
  Станіслав Погребняк, доктор юридичних наук, професор – професор кафедри держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  Ольга Шило, доктор юридичних наук, професор – завідувачка кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  Тетяна Цувіна, кандидат юридичних наук – асистент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  Наталія Сакара, кандидат юридичних наук – доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

СЕСІЯ І. Гарантії справедливого суду, їх відображення у процесуальних законах та проблеми дотримання у процесі правозастосування

Модератор: Йорг Пуделька – суддя Адміністративного суду м. Берлін, голова представництва Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) у Казахстані (Німеччина)

 

9.30-9.40 Вітальне слово
Доповіді:
9.40-10.00

Богдан Футей, доктор права, професор – суддя Федерального претензійного суду США (США)

Право на справедливий суд

  Питання, дискусія
10.10-10.30

Джеймс Молітерно, доктор права – професор Університету імені Вашингтона та Лі (США)

Суспільна довіра до судової гілки влади як передумова справедливого судочинства

  Питання, дискусія
10.40-10.50

Ольга Шило, доктор юридичних наук, професор – завідувачка кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Проблемні питання забезпечення права на справедливий судовий розгляд у кримінальному судочинстві України

  Питання, дискусія
11.00-11.10

Надія Стефанів – суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області

Процесуальні гарантії дотримання права на справедливий суд при перегляді судового рішення за виключними обставинами у кримінальному провадженні (згідно з реформами до процесуального законодавства)

  Питання, дискусія
11.20-12.00 Перерва на каву
12.00-12.10

Наталія Сакара, кандидат юридичних наук – доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Тетяна Цувіна, кандидат юридичних наук – асистент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Загальні засади цивільного судочинства та право на справедливий судовий розгляд

  Питання, дискусія
12.20-12.30

Михайло Смокович, доктор юридичних наук – заступник Голови Вищого адміністративного суду України

Проблеми реалізації міжнародно-правових норм у сфері захисту права на справедливий судовий розгляд в адміністративному судочинстві України

  Питання, дискусія
12.40-12.50

Мілена Славейкова-Рукова – суддя Адміністративного суду м. Софія (Болгарія)

Вплив рішень Європейського суду з прав людини на судову практику (досвід Болгарії)

  Питання, дискусія
13.00-13.10

Віктор Городовенко, доктор юридичних наук – голова Апеляційного суду Запорізької області

Механізми забезпечення однакового застосування закону при реформуванні процесуального законодавства в Україні. Європейський досвід та українські реалії

  Питання, дискусія
13.30-14.30 Обід

Гарантії права на справедливий суд відображено у низці міжнародних нормативно-правових документів. Одним із них є Концепція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, положення якої безкінечно тлумачяться у рішеннях Європейського суду з прав людини.

Ратифікувавши Конвенцію й визнавши рішення Страсбурзького суду такими, що мають сприйматися національними судами як джерела права, Україна приєдналася до європейської спільноти, яка прагне запровадити в усіх країнах уніфіковані й сталі процесуальні правила, що дозволяють особі отримати повноцінний судовий захист прав у разі їх порушення.

Впродовж сесії доповідачі озвучать проблеми, що постають на шляху запровадження таких правил, й запропонують шляхи їх розв’язання. Зазначене дозволить з’ясувати, наскільки конвенційні гарантії справедливого суду імплементовані у процесуальні закони, які існують з приводу імплементації проблеми, які з рішень Європейського суду з прав людини вплинули на стан національних процесуальних законів, які з них здатні покращити ці закони й, відповідно, вплинути на належне дотримання гарантій у процесі правозастосування.