ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів

6 жовтня

 


Модератор

Гетьман Анатолій Павлович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України

Ключові спікери

Назар Кульчицький – Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України (2012-2013), старший викладач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», адвокат – керівник адвокатського об’єднання «Кульчицький, Кулаков і Біднягін».
Алег Мароз, к.ю.н. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного та аграрного права юридичного факультету Білоруського державного університету (м. Мінськ, Білорусь)
Вераніка Саскевіч –кандидат юридичних наук, доцент кафедри екологічного та аграрного права юридичного факультету Білоруського державного університету (м. Мінськ, Білорусь)
Юрій Шемшученко – директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, завідувач відділу конституційного права та місцевого самоврядування, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік Академії правових наук України
Володимир Носік – д.ю.н, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Василь Костицький – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, Голова Асоціації українських правників, народний депутат України І, ІІ, ІІІ скликань
Володимир Андрейцев – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського та цивільного права Національного гірничого університету, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, державний радник юстиції 3 класу
Володимир Єрмоленко – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів та природокористування України

Програма панелі

6 жовтня 2017 р.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

(10 ПОВЕРХ, НБК)

9.00 Реєстрація учасників
9.30

Четверта панельна дискусія: «Правові засади екологічної та продовольчої безпеки: проблеми імплементації міжнародних стандартів»

 

Модератор: Анатолій Гетьман,  д.ю.н., професор, проректор з наукової роботи НЮУ імені Ярослава Мудрого

 

Ключові спікери:

Назар Кульчицький – Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України (2012-2013), старший викладач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», адвокат – керівник адвокатського об’єднання «Кульчицький, Кулаков і Біднягін»

Алег Мароз, к.ю.н. – доцент кафедри екологічно та аграрного права Білоруського державного університету (м. Мінськ, Білорусь)

Вераніка Саскевіч – доцент кафедри екологічно та аграрного права Білоруського державного університету (м. Мінськ, Білорусь)

Шемшученко Ю. С.доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік Національної академії правових наук України, Директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Андрейцев В. І. доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського та цивільного права Національного гірничого університету, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, державний радник юстиції 3 класу

Костицький В. В. – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, Голова Асоціації українських правників, народний депутат України І, ІІ, ІІІ скликань

Єрмоленко В. М.доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету  біоресурсів та природокористування України

Носік В. В. доктор юридичних наук, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Проведення панельної дискусії матиме своєю метою визначення та розробку пропозицій щодо удосконалення національного законодавства у сфері забезпечення екологічної та продовольчої безпеки, зокрема, імплементації до нього міжнародних стандартів. Вказана мета досягатиметься через вирішення низки завдань, зокрема: висвітлення актуальних проблем формування державної екологічної політики в сфері забезпечення вимог екологічної безпеки; актуалізація правових аспектів забезпечення еколого-збалансованого, системного підходів щодо природокористування, охорони довкілля, зокрема, земель з урахуванням міжнародного досвіду; опрацювання сучасних правових проблем дозвільної системи в механізмі забезпечення екологічної безпеки з урахування європейського досвіду; визначення провідних шляхів діяльності у сфері вдосконалення наукових досліджень та освітньої діяльності щодо сталого розвитку та забезпечення екологічної та продовольчої безпеки. У роботі цього засідання приймуть участь провідні закордонні та вітчизняні науковці, дослідники, представники громадських організації та експерти.

11.30 Перерва на каву (НБК+ЦК)
12.00 Продовження панельної дискусії
13.30 Обід
14.30

Круглий стіл: «Реформування законодавства у сфері забезпечення продовольчої безпеки: європейські вимоги та українські реалії»

Модератор: Віталій Уркевич, д.ю.н., професор НЮУ імені Ярослава Мудрого

Ключові спікери:

Шульга М. В. – доктор юридичних наук, професор, завідувач  кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Статівка А. М.доктор юридичних наук, професор, професор  кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Саскевич В. В. – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри екологічного та аграрного права юридичного факультету Білоруського державного університету

Гафурова О. В. – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права імені академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України

Кулинич П. Ф. – доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу проблем аграрного і земельного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Коваленко Т. О. – доктор юридичних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Харитонова Т. Є. – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Забезпечення населення Землі продовольством у достатній кількості та належної якості є одним з першочергових завдань сучасного глобалізованого світу. Україні відведено визначальне місце у системі продовольчої безпеки, зважаючи на сприятливі природно-кліматичні умови для ведення сільського господарства, забезпеченість різноманітними природними ресурсами та вдале географічне розташування. Засідання «круглого столу» «Реформування законодавства у сфері забезпечення продовольчої безпеки: європейські вимоги й українські реалії» матиме своєю метою вироблення пропозицій щодо прискорення реформування національного законодавства у сфері забезпечення продовольчої безпеки, зокрема, імплементації до нього європейських вимог та стандартів.

У роботі «круглого столу» візьмуть участь як ключові спікери провідні вітчизняні й закордонні дослідники, науковців та експерти, спільні зусилля яких буде спрямовано на пошук найоптимальніших шляхів досягнення окресленої мети.

16.00 Перерва на каву
16.30 Підведення підсумків та закриття Форуму
18.30 Вечеря