ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

Корпоративне право та інтелектуальна власність в умовах цифрової економіки

25 вересня 2018 року
 

Становлення цифрової економіки чинить вплив на усталені інститути приватного права, які потребують відповідної адаптації. Мета дискусії полягає у проведенні порівняльно-правового  аналізу досвіду  країн ЄС та США у сфері регулювання здійснення та захисту корпоративних прав та прав інтелектуальної власності в умовах цифрового середовища та формулювання пропозицій щодо розробки концепції змін українського законодавства в цих сферах. 

 

Основні питання для обговорення:

  • Огляд   концептуальних змін в праві ЄС та США у напрямках регулювання корпоративних відносин та охорони прав інтелектуальної власності
  • Рівень ризиків інвестування в корпоративний сектор економіки України як показник ефективності правових засобів забезпечення належного здійснення корпоративних прав
  • Напрями подолання корпоративних конфліктів
  • Світові тенденції розвитку права інтелектуальної власності як основи для інноваційної економіки та трансферу технологій

 

Координатори:

д.ю.н., проф. Інна Спасібо-Фатєєва
к.ю.н. Олена Жилінкова
к.ю.н. Наталія Філатова n.yu.filatova@nlu.edu.ua