ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

Корпоративне право та інтелектуальна власність в умовах цифрової економіки

25 вересня 2018 року
 

Сучасні технічні досягнення впливають не лише на модернізацію технологій, а й на економіку, що зазнає стрімких змін в різних країнах світу. Становлення цифрової економіки чинить вплив на усталені інституції приватного права, які потребують відповідної адаптації. Передусім це стосується сфери корпоративного інвестування з формуванням адекватних правових механізмів для належного здійснення  прав учасників цих правовідносин.

Мета дискусії полягає у проведенні порівняльно-правового  аналізу досвіду країн ЄС та США у сфері регулювання здійснення та захисту корпоративних прав в умовах цифрового середовища, а також формулювання пропозицій щодо розробки концепції змін українського законодавства в цих сферах. 

Основні питання для обговорення:

  • З’ясування напрямків впливу цифрової економіки на традиційні інститути приватного права
  • Огляд концептуальних змін у праві ЄС та США у напрямках регулювання корпоративних відносин
  • Визначення стратегічних засад реформування корпоративного права України
  • Проблеми судової практики вирішення корпоративних спорів
  • Правові засоби впливу на порушення корпоративних прав та підвищення ефективності відповідальності

 

Координатори:

д.ю.н., проф. Інна Спасибо-Фатєєва
к.ю.н. Олена Жилінкова
к.ю.н. Наталія Філатова n.yu.filatova@nlu.edu.ua

 

Ключові спікери:

Сьорен Фріс Хенсен, професор кафедри правознавства в Копенгагенській школі бізнесу, Данія. Викладач з європейського корпоративного права у Ризькій вищій школі права
Віргініюс Біте, професор, керівник Інституту приватного права і Юридичного факультету в Університеті Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва)
Пітер Меггз, професор Університету Іллінойсу, США
Олена Кібенко, доктор юридичних наук, суддя Великої палати Верховного Суду
Валентина Васильєва, доктор юридичних наук, директор Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Інна Спасибо-Фатєєва, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права №1 НЮУ ім. Ярослава Мудрого
Максим Лібанов, кандидат юридичних наук, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, керівник Комітету з питань корпоративного управління та розвитку інструментів фондового ринку
Володимир Ігонін, партнер компанії «Василь Кісіль і Партнери»
Іларіон Томаров, радник юридичної фірми “Василь Кисіль і Партнери” 

Юрій Капіца, к.ю.н., директор Центру передачі технологій та інтелектуальної власності при НАН України

Сергій Глотов, лектор юридичного блоку ILTI-School, старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, керівник лабораторії проблем авторського права й інновацій на цифрових ринках