ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

Ефективна система юстиції як фактор сталого розвитку економіки

27 вересня 2018 року
 

Створення ефективної, дієвої та скоординованої системи юстиції, вільної від корупції, підзвітної громадянам і такою, що забезпечує верховенство права і поліпшує бізнес-клімат в Україні  – є стратегічним завданням усіх представників правничої професії. В умовах розвитку цифрової економіки перебудова системи юстиції має враховувати необхідність посилення правового захисту від злочинів у інформаційно комунікаційному середовищі. Мета дискусії полягає у обговоренні реформування системи юстиції та пошуку стратегічних напрямів і механізмів захисту національної економіки від протиправних посягань та підвищення рівня прозорості і доброчесності ведення бізнесу.

 

Основні питання до обговорення:

  • Посилення інституційних спроможностей органів правопорядку щодо захисту інвестицій і власності від протиправних посягань
  • Захист цифрової економіки України органами правопорядку в умовах глобалізації
  • Роль антикорупційної стратегії у забезпеченні добросовісної конкуренції та розвитку підприємництва

 

Координатори: 

д.ю.н., проф. Богдан Головкін
к.ю.н. Ольга Шуміло: o.o.shumilo@nlu.edu.ua