PANEL DISCUSSION

Legal principles of environmental safety: problems of international standards implementation

October, 6

 


Moderator

Гетьман Анатолій Павлович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України

Key speakers

Хасрат Арджуменд – старший дослідник Центру міжнародного права стійкого розвитку (Уіверрситет МакГілла, Монреаль, Канада), доцент Університету державної служби Ефіопії (Аддис-Абеба, Ефіопія), гостьовий лектор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Назар Кульчицький – Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України (2012-2013), старший викладач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», адвокат – керівник адвокатського об’єднання «Кульчицький, Кулаков і Біднягін».
Алег Мароз, к.ю.н. – доцент кафедри екологічно та аграрного права Білоруського державного університету (м. Мінськ, Білорусь)
Вераніка Саскевіч – доцент кафедри екологічно та аграрного права Білоруського державного університету (м. Мінськ, Білорусь)
Тетяна Тимочко – Голова ГО «Всеукраїнська екологічна ліга»
Юрій Шемшученко – директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, завідувач відділу конституційного права та місцевого самоврядування, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік Академії правових наук України
Володимир Носік – д.ю.н, професор кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Василь Костицький – президент ВГО “Асоціація українських правників” д.ю.н., проф., член-кореспондент НаПрН України
Володимир Андрейцев – д.ю.н., професор кафедри господарського та цивільного права Національного гірничого університету
Володимир Єрмоленко – д.ю.н., проф.б завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука Національного університету біоресурсів та природокористування України

Discussion questions

  • Establishing of modern state environmental policy in the field of ensuring environmental safety
  • Implementation of innovative landmarks of sustainable development concerning introduction of environment safety into national legislation
  • Provision of eco-sustainable, systematic approaches to environmental management, environmental protection: legal aspects
  • Problems of reforming of environmental legal relations in conditions of sustainable development
  • Legal issues of the permission system in the mechanism of ensuring environmental safety

Round table “Reformation of Legislation in the Field of Ensuring Environmental and Food Safety: European Requirements and Ukrainian Realities”

  • Implementation of innovative domains of sustainable development for ensuring food safety in national legislation
  • Modern problems of functioning of the agrarian sector of economy in the conditions of sustainable development
  • Problems of reforming land legal relations in the context of sustainable development of Ukraine
  • Legal aspects of organic agriculture: European and national experience
  • Legal problems of land use and protection in terms of ensuring of food safety